Податковий аудит - аудиторська перевірка бухгалтерських та податкових звітів підприємства на предмет її правильності та відповідності податковому законодавству України.

Податковий аудит

У яких випадках необхідна послуга податкового аудиту?

Податковий аудит проводять перед виїзною податковою перевіркою або перед покупкою компанії за бажанням (ініціативний аудит).

У першому випадку - ви зможете звести до мінімуму податкові ризики і санкції податкової служби, у другому - результат перевірка активів може позитивно вплинути на ціну угоди.

Что входит в услугу "Налоговый аудит"?

  • Проверка налоговой и бухгалтерской отчетности предприятия
  • Поиск налоговых ошибок, связанных с нарушением налогового законодательства Украины
  • Комплексный анализ состояния налогового учета организации
  • Формирование отчета результатов налогового аудита с описанием найденных проблем и инструкциями по их исправлению.
  • Профессиональная консультация по оптимизации системы налогообложения компании

Вартість проведення податкового аудиту

Найменування послуги Ціна, грн
Визначення правильності нарахування та сплати податків, а також їх відображення в регламентованій звітності від 10 000 грн.*

 * за податковий період / квартал залежно від обсягу документообігу